موقعیت شغلی

مجموعه پیسی استورم برای گسترش فعالیت خود نیاز به نیروی جوان در مجموعه دارد .

مهارت کار با کامپیوتر الزامیست.

تمام وقت*  چهار راه ولیعصر  11 الی 19

در صورتی که تمایل به همکاری با ما دارید لطفا فرم را تکمیل نمایید.

فرم همکاری با ما

  • Accepted file types: jpg, Max. file size: 1 MB.
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .