سخت افزار ماینینگ

سخت افزار ماینینگ

قطعات سخت افزار مناسب ماینینگ

مشاهده همه 9 نتیجه

add3psu

ADD3PSU

۴۰,۰۰۰ تومان
۶۵,۰۰۰ تومان
۵۵,۰۰۰ تومان
۱,۹۳۰,۰۰۰ تومان
۳,۹۵۰,۰۰۰ تومان
۳,۵۰۶,۰۰۰ تومان
X